Breaking News

ਅੱਜ ਹੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।

ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।bਮਾਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ…

ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਦਸ ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਆਮ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੰਤਰ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ‘ਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਅਮਾਵਸਿਆ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਹਨ ਉਪਾਅ-

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਆਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਗੁਗਲ ਧੂਪ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਡ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਓਮ ਕ੍ਰਿਮ ਕਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਹ’ ਦਾ 11 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਇਸ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ।

ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ-
– ਘਰ ‘ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਓ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

– ਆਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਕਾਲੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

– ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ 1.25 ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

– ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “ਹਰੀਮ” ਅਤੇ “ਕ੍ਰੀਮ” ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

– ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਨੋਸਿਲੈਬਿਕ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 108 ਵਾਰ ‘ਕ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮ ਸ੍ਵਾਹਾ’ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ-ਅੱਖਰੀ ਮੰਤਰ ‘ਕ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੀਨ’ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰੀ ਮੰਤਰ ‘ਕ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੀਨ’ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੂਰ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸਾਧਨਾ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਿਲੇਬਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਲੇਬਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

– ਦੁਰਗਾਸਪਤਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰ “ਓਮ ਏਨ ਹਰੀਮ ਕ੍ਲੀਮ ਚਾਮੁੰਡਾਇ ਵੀਚੈ:” ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

– “ਓਮ ਕ੍ਰਿਮ ਕ੍ਰਿਮ ਕ੍ਰਿਮ ਦਕਸ਼ੀਨ ਕਾਲੇਕੇ ਕ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰਿਮ ਸ੍ਵਾਹਾ” ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *