Breaking News

ਚੌਲਾਂ ਚ ਇਹ ਮਿਲਾਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਗੋਰਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ,ਅੱਜ ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ , ਰੋ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗ ਲਗਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸ੍ਕਿਨ ਨੂੰ , ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਕਿਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾ ਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ । ਅਸੀਂ ਗ਼ ਲ ਤ ਖਾ ਣ ਪੀ ਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ

ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ ਅਤੇ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰ ਗ ਤ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾਂ , ਕਿੱਲ ਮੁ ਹਾ ਸੇ , ਸ੍ਕਿਨ ਦਾ ਡੁੱ ਲ੍ਹ ਪੇ ਜਾਣਾ । ਜਿਥੇ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋ ੜੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਮ ਨੋ ਬ ਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਦੋਸਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਘ ਟ ਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉ ਪ ਰ ਮੇ ਕ ਅ ਪ ਕਰਨ ਦਾ , ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈ ਮੀ ਕ ਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਡ ਕ ਟ ਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ।

ਜਦੋ ਦੋਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਡ ਕ ਟ ਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈ ਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗ ਲਗਣ ਦਾ ਡ ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧ ਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾ ਮ ਬਾ ਣ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾ ਜ਼ ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਦੇ ਰੋ ਗ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿ ਹ ਰੇ ਟੇ ਨਿ ਖਾ ਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋਂ ਤੁਸੀ ਲੈਣੈ ਹਨ 2 ਚਮਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ । ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਹੈ 5 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ । ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਫ਼ਿ ਰ ਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਘੰ ਟਿ ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌ ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇਣਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਐ ਲੋ ਵਾ ਰਿ ਆ ਜੈੱ ਲ ਅਤੇ ਨਾ ਰੀ ਅ ਲ ਤੇ ਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕ ਰੀ ਮ ਦਾ ਓ ਪ ਯੋ ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧ ਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਦੂ ਰ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆ । ਦੋਸਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕ ਰੀ ਮ ਤੁਸੀ ਬਣਾਉਗੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ , ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *