Breaking News

ਜਿਨੀ ਮਰਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁ. ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਦੱਦਾਂ, ਐਲਰਜੀ, ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਹੋਵੇ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌ ਸ ਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ ਰ ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚ ਮ ੜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚ ਮ ੜੀ ਦੀ ਇ ਨ ਫੈ ਕ ਸ਼ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚ ਮ ੜੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਗ਼ ਧੱ ਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਘ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾ ਗ-ਧੱ ਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾ ਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਤੇ ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਤੇ ਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁ ਣਾਂ ਨਾਲ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚ ਮ ੜੀ ਉਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱ ਬਿ ਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚ ਮ ੜੀ ਤੇ ਖ਼ਾ ਰਿ ਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦ ਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇ ਬ ਦਾ ਸਿ ਰ ਕਾ ਵੀ ਚ ਮ ੜੀ ਸ ਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ ਇ ਦੇ ਮੰ ਦ ਸਾ ਬ ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿ ਰ ਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾ ਰ ਘ ਟਾ ਉ ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚ ਮ ੜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇ ਨ ਫੈ ਕ ਸ਼ ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾ ਬ ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗ ਰ ਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿ ਰ ਕਾ ਪਾ ਲਵੋ ਹੁਣ ਰੂ ਦੀ ਮ ਦ ਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚ ਮ ੜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ‌ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚ ਮ ੜੀ ਦੀ ਇ ਨ ਫੈ ਕ ਸ਼ ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਚ ਮ ੜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਰੀ ਅ ਲ ਦਾ ਤੇ ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ ਇ ਦੇ ਮੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ ਟੋ ਰੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰੀ ਅ ਲ ਦਾ ਤੇ ਲ ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ ਰ ਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗ ਰ ਮ-ਗ ਰ ਮ ਤੇ ਲ ਨੂੰ ਚ ਮ ੜੀ ਉਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *