Breaking News

ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਨ ਇਹ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੋਲੇਨਾਥ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਹਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ –ਭੇਡ

ਅਰਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ-ਸ਼ਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਅਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮੱਤਯੁੰਜਯ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੰਭ-ਕੁੰਭ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *