Breaking News

ਸਾਈਟਿਕਾ ,ਨਾੜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ,ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ,ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਸੱਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕੋ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ਰ ਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦ ਰ ਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋ ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ ਦ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਇ ਟਿ ਕਾ, ਦ ਬੀ ਹੋਈ ਨ ਸ ਦੇ ਦ ਰ ਦ ਜਾਂ ਕ ਮ ਰ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇ ਥੀ ਦਾ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇ ਥੀ ਦਾ ਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨ ਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜਿ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨ ਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਔ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ ਰ ਦੀ ਆਂ ਦੇ ਮੌ ਸ ਮ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇ ਥੀ ਦਾ ਣੇ ਦਾ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ ਰ ਮੀ ਆਂ ਦੇ ਮੌ ਸ ਮ ਵਿੱਚ ਮੇ ਥੀ ਦਾ ਣਿ ਆਂ ਦਾ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗ ਰ ਮੀ ਆਂ ਦੇ ਮੌ ਸ ਮ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾ ਣੀ ਲੈ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇ ਥੀ ਦਾ ਣਾ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅ ਖ ਰੋ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ ਇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅ ਖ ਰੋ ਟ ਨ ਸਾਂ ਨੂੰ ਮ ਜ਼ ਬੂ ਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮ ਦ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ ਮੇ ਗਾ ਥ੍ਰੀ ਮ ਛ ਲੀ ਜਾਂ ਅ ਲ ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤ ਰੋ ਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ ਲੋ ਦਾ ਜੂ ਸ ਪੀ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾ ਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲਕੇ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣੇ ਪਾ ਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਖ਼ਾ ਸ ਪੁ ਆ ਇੰ ਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾ ਲਿ ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *