Breaking News

18 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਲਈ ਤੁਲਾ, ਧਨੁ, ਮਕਰ, ਕਰਕ, ਕੁੰਭ, ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਣੋ।

ਮੇਖ– ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਰਹੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ – ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਵੇ.

ਮਿਥੁਨ– ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ।

ਕਰਕ- ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿੰਘ– ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੰਨਿਆ– ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੜਕਾਹਟ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ।

ਤੁਲਾ – ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੇਵੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ – ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਗੈਪ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ- ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਮਕਰ- ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁੰਭ- ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਹਲਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਛੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਨ- ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

:- Swagy jatt

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *