Breaking News

Maa Kali: ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੀ ਦਿਤੇ ਸੰਕੇਤ

Maa Kali:-
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ…

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ :ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਸਫੈਦ ਅਬੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਸਫੈਦ ਅਬੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ : ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 21 ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

:- Swagy jatt

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *