Breaking News

Rashiya: ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚ ਅਗਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ

Rashiya:-
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਸੁਪਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਪਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ-

ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹਨ: ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਹੂਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 1 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *