Breaking News

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰ ਤਾ ਜਾਂ ਟੈ ਨ ਸ਼ ਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ ਲ ਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾ ੜਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿ ਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟੈ ਨ ਸ਼ ਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੁ ਗ ਲੀ ਨਿੰ ਦਿ ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਨੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਲਾ-ਦੁ ਆ ਲਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾ ੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁ ਰੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦੂਜੀ ਮਾ ੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ ਰ ਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ ਰ ਬੱ ਤ ਦਾ ਭ ਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਰ ਬੱ ਤ ਦੇ ਭ ਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅੰ ਗ ਸੰ ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਦੁੱ ਖ – ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮ ਦ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *