Breaking News

ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਗੈਸ, ਤੇਜਾਬ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ ਰ ਮੀ ਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਗ ਰ ਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮੀ ਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਕਤਾ , ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਚ ਗੈ ਸ। , ਤੇ ਜ਼ਾ ਬ ਬਣਨਾ , ਖੱ ਟੇ ਡ ਕਾ ਰ , ਸੁ ਕੀ ਖੰ ਗ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪ ਚ ਦਾ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ ਰ ਮੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਣਾ । ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮ ਹਿੰ ਗੀ ਮ ਹਿੰ ਗੀ ਦ ਵਾ ਈ ਅਸੀਂ ਖਾਂ ਦੇ ਹਾਂ , ਪਰ ਫ ਰ ਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿ ਕ ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤ ਲੀ ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ । ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ । ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ 2 ਘਟੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੋ ।

ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਓ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਚ ਠੰ ਡ ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਡਿ ਟੀ ਦੀ ਸੱ ਮ ਸਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ ।ਦੋਸਤੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਦੋ । ਖਾ ਣਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਾ ਖਾ ਵੋਂ ।

ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਣਾ ਖਾ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਪੀਤਾ ਜਰੂਰ ਖਾਓ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸ ਮ ਸਿ ਆ ਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਦੇ ਇ ਲਾ ਜ਼ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ । ਦੋਸਤੋਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉ ਬ ਲਾ ਣਾ ਰੱਖ ਦਵੋ ।

ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸੋਫ , 1 ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ , ਇਕ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਬੀਜ਼ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸੇਵਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕਰੋ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ।

ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ , ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।

Check Also

19 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ-ਨੰਬਰ

ਮੇਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *