Breaking News

ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲਵੋ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ ਦਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁ-ਲ-ਤਾ-ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁ-ਲਾ-ਬ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਗਲੈਸਰੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ 4 ਚੱਮਚ ਮੁ-ਲ-ਤਾ-ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਕ ਚਮਚ ਚੰਦਨ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਚਮਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਇਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁ-ਲਾ-ਬ ਜਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਖ਼ਤ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰ-ਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਈ ਦੇ

ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਬ-ਣ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕੱਚ ਦੀ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿ-ਸ-ਪੋ-ਜ਼-ਲ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾੱਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ

ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾ-ਬ-ਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸ-ਖ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸ-ਟੀ-ਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾ-ਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *