Breaking News

ਆਹ ਵਰਤ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਪੱਕੇ ਆ-ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੱਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਰਾਤ ਭਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ
ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ੀ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਰਸ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਗਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਛੋਲੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੋਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਖ਼ਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦ ਖਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਖਮ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਿਮਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

19 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ-ਨੰਬਰ

ਮੇਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *