Breaking News

ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ 99% ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦ ਰਦ ਖਿੱ-ਚ ਲ ਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਆਪ ਇਹਨਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ

ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ । 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ , ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਖਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹ-ਲ-ਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸੇ-ਕਾ-ਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮ-ਲ-ਮ-ਲ ਦੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਹਿ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇ-ਸ-ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ‌ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *