Breaking News

ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਪੱਤਾ ਖਾਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਰੰਗ , ਪੱਥਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਬਾਹਰ , ਲਕਵਾ,ਪੇਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕੁ ਦ ਰ ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਦਾ ਤ ਬ ਖ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮ ਨੁੱ ਖੀ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀਂ ਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ ਚਾ ਉਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦ ਰ ਤ ਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਤ ਹੈ ਪੱ ਥ ਰ ਚੱ ਟ ਦਾ ਬੁੱ ਟਾ ਜੋ ਮ ਨੁੱ ਖੀ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੂਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱ ਥ ਰ ਚੱ ਟ ਦੇ ਬੁੱ ਟੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੱਸਾਂਗੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ ਯੋ ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਪਾਓ ।ਪੱ ਥ ਰ ਚੱ ਟ ਦਾ ਬੁੱ ਟਾ ਪਾਵੇ ਹੀ ਖਾ ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨ ਮ ਕੀ ਨ ਅਤੇ ਖੱ ਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਵੱ ਡੇ ਵੱ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱ ਥ ਰੀ ਦੀ ਦਿਕਤ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਹੇ ਵੰ ਦ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ 2 ਪੱ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀ ਖਾਲੀ ਪੇ ਟ ਕਰਨਾਂ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿ ਲ ਦੇ ਰੋ ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ । ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੇ ਟ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ ਰੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਮਿਲੇਂਗਾ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੁੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ । ਲ ਕ ਵਾ ਮਾ ਰ ਨ ਦੀ ਦਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਲ ਕ ਵੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰ ਗ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰ ਗ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦੇ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਦਾ ਰ ਸ ਅਤੇ ਜੈ ਤੂ ਨ ਦਾ ਤੇ ਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾ ਲਿ ਸ਼ ਕਰੋ ।

ਸ਼ ਰੀ ਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗ਼ ਵੀ ਹ ਟਾ ਉਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਉਸ ਜ ਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਹ ਕ ਲਾ ਉ ਣ ਦੀ ਸੱ ਮ ਸਿ ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ । ਕਿੰਡਨੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱ ਥ ਰੀ ਦੀ ਦਿ ਕ ਤ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਹੇ ਵੰ ਦ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਨੂੰ ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉ ਬਾ ਲ ਲੈਣਾ ਕਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਕ ਰੁ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ।

Check Also

19 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ-ਨੰਬਰ

ਮੇਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *