Breaking News

ਇਹ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ-ਫਰਿਜ਼ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਰਿਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੀਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ.ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ

ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ

ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਠੰਢ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ

ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀਂ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *