Breaking News

ਕਤੀਰਾ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਾ ਭ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿਪਲ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕਰ ਸਾਕਦੇ ਤਾ ਦੁੱ ਧ ਵਿਚ ਗੂੰ ਦ ਕ ਤੀ ਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆ ਤੋ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਨੀਂ ਦ ਘੱ ਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਦਿ ਮਾ ਗ਼ ਤੇ ਬੋ ਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੂੰ ਦ ਕ ਤੀ ਰੇ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸ ਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਓ ਵੀ ਦੂ ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕੋ ਸੇ ਜਾਂ ਗ ਰ ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੌ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਗੂੰ ਦ ਕ ਤੀ ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਅਤੇ ਮਾ ਨ ਸਿ ਕ ਰੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱ ਧ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕ ਤੀ ਰਾ ਅਤੇ ਮ ਹਿੰ ਦੀ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿ ਰ ਦ ਰ ਦ ਸ ਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱ ਧ ਤੇ ਗੂੰ ਦ ਕ ਤੀ ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇ ਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *