Breaking News

ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੁੰ ਦੇ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ? ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨ-ਹੁੰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਅੱਧਾ ਚੰ ਦ ਰ ਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ-ਖੁ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਖੁ-ਣ ਦੇ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰ-ਦ-ਰ-ਮਾ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵ ਰ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮ ਤ ਲ ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਰ ਦੀ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਉ ਠਾ ਉਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪ-ਖੰ-ਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱ-ਟ-ਣ ਦਾ ਜਤਨ। ਇਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ-ਖੂ-ਨ ਦੇ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗ-ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਡੇ ਅਗੂਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਗਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨ ਜ਼ ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀ ਲਾ ਕਾ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵ-ਹਿ-ਮ ਭ-ਰ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰ-ਦ-ਰ-ਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗੂਠੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿ-ਸ-ਮ-ਤ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ

ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ-ਖੁ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲ ਕੀ ਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਖੁ-ਰ-ਦ-ਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲ-ਕੀ-ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਵ-ਹਿ-ਮ ਭ-ਰ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰ ਗੂ ਠੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜਿਥੋ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਖੂ-ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰ-ਦ-ਰ-ਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵ-ਹਿ-ਮ ਭ-ਰ-ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Check Also

21 May Love Rashifal: ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੇਖ Love Horoscope: ਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *