Breaking News

ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦਵਾਈ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦ ਰ ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨ ਜ਼ ਦੀ ਕ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਰੋ ਗ ਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇ ਲਾ ਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾ ਬਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇ ਲਾ ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋ ਕ ਇੱਥੇ ਇ ਲਾ ਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦ ਵਾ ਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਣ ਨਾਲ ਹ ਰ ਨੀ ਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬ ਜ਼ੁ ਰ ਗ ਅਕਸਰ ਬੰ ਬੀ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰ ਬੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂ ਸਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰ ਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬ ਜ਼ੁ ਰ ਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰ ਨਾਂ ਵਿਚ ਦ ਵਾ ਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰ ਨ ਵਿੱਚ ਦ ਵਾ ਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੇ ਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *