Breaking News

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਨੀ ਹੋਊ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਗੋ-ਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਪਉ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਥਕਾਵਟ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ, ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜ 6 ਮਖਾਣੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਚਨ ਕ੍ਰਿਆ ਸਬੰਧਿਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਖਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਖਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਦੋ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁ-ਨੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਬੂ-ਤਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਚਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ-ਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *