Breaking News

ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਾਹਰ , ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈ ਲ ਜ ਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁ ਣ ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰ ਦ ਗੀ ਕੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਧੁ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ ਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾ ਫ਼ ਸ ਫ਼ਾ ਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇ ਨ ਫੈ ਕ ਸ਼ ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਧੁ ਨੀ ਦੀ ਸਾ ਫ ਸ ਫਾ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਸਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰ ਨਾਂ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਲਈ ਸ ਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇ ਲ ਲੈ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਤੇ ਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੇ ਟ ਜਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰ ਨਾਂ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾ ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ ਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇ ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੈ ਤੂ ਨ ਦਾ ਤੇ ਲ ਜਾਂ ਨਾ ਰੀ ਅ ਲ ਦਾ ਤੇ ਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿ ਫਾ ਈਂ ਡ ਤੇ ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਇਕ ਗਿ ਲਾ ਸ ਗ ਰ ਮ ਪਾ ਣੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਈ ਅ ਰ ਬ ਰ ਡ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁ ਬੋ ਕੇ ਕੰ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ ਰ ਮ ਪਾ ਣੀ ਜਾਂ ਕੋ ਸੇ ਪਾ ਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱ ਧਾ ਚਮਚ ਨ ਮ ਕ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈ ਅ ਰ ਬ ਡ ਨਾਲ ਕੰ ਨਾਂ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅ ਦ ਰ ਕ ਦਾ ਰ ਸ ਅਤੇ ਨਿੰ ਬੂ ਦਾ ਰ ਸ ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੰ ਨ ਦੇ ਰੇ ਸਾਂ ਰਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ ਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇ ਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲ ਸ ਣ ਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਲ ਨੂੰ ਪੁ ਣ ਕੇ ਕੰ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਾ ਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *