Breaking News

ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ-ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ

ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ-: ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜ਼ਿਆ ਦਾਤਰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮੋ-ੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ,ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਸੌਂਣ,ਨਰਮ ਗੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਣ, ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ। ਇਹ ਦਰਦ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤ-ਣਾ-ਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ-:ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ,10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੈਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।ਖ-ਰ-ਬੂ-ਜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਲ-ਪੇ-ਟ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ।

ਗੁ-ਆ-ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੂੰ-ਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੇਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਓ।ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ।ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲੌਂ-ਗ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ।ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ । ਇਸ ਨਾਲ ਗ-ਰ-ਦ-ਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੋ-ਹਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਕਪੂਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ।ਲਸਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ।ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ (ਦੋ ਮਾਤਰਾ) ਅਸਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਚੂਰਨ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਓ। ਸੈ-ਲ-ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰ-ਡ-ਲ ਵਿੱਚ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਕੇ ਤਵੇ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ।

ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਡਲ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਓ,ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਨੈ-ਚ-ਰੋ-ਪੈ-ਥੀ:ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਚਮਚ ਨ-ਮ-ਕ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਡੁ-ਬੋ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੇਕ ਲਓ।ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ

ਬੈ-ਗ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।ਸਿਰਕੇ ਦੀਆਂ 8-10 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਕੰ-ਪ-ਰੈੱ-ਸ ਬਣਾਓ।ਇੱਕ ਟੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕਮਰ ਤੱਕ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਇਲਾਜ-:ਦਿਨ ‘ਚ 2-3 ਵਾਰ ਮ-ਹਾ-ਨਾ-ਰਾ-ਇ-ਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ।ਸਿੰ-ਹਾ-ਨਾ-ਦ ਗੁੱਗੁਲ ਦੀਆਂ 1-2 ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਓ।ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 1 ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲਓ।

Check Also

19 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ-ਨੰਬਰ

ਮੇਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *