Breaking News

ਘਸੇ ਹੋਏ ਗੋਡੀਆਂ ਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ,ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਟੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ 15 ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋ ਜ ਨ ਵਿੱਚ ਪੌ ਸ਼ ਟਿ ਕ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵਾ ਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ ਕ ਲੀ ਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਗੋ ਡਿ ਆਂ ਦੇ ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱ ਕ ਰ ਦੀਆਂ ਫ ਲੀ ਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱ ਕ ਰ ਦੀਆਂ ਫ ਲੀ ਆਂ ਲੈ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱ ਪ ਵਿਚ ਸੁ ਕਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਸੁੱ ਕੀ ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ ਲੀ ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ ਟੋ ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਪਾ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ ਇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ ਰ ਮ ਜਾਂ ਕੋ ਸੇ ਦੁੱ ਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਗਿ ਲਾ ਸ ਦੁੱ ਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱ ਮ ਚ ਇਸ ਫ ਲੀ ਆਂ ਦੇ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ ਬਾ ਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮ ਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾ ਕ ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਦੂ ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਮ ਜ਼ ਬੂ ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਟਿ ਕ ਟਿ ਕ ਦੀ ਆ ਵਾ ਜ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 15 ਜੁਲਾਈ: ਮੇਖ, ਕੰਨਿਆ, ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਮੇਖ – ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਦਿਨ. ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਬੱਚਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *