Breaking News

ਜਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਰ ਲਾਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਘਰ ਵਿਚੋ ਕਲੇਸ਼,ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉ ਬਾ ਸੀ ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਦੁਨਿਆਦੀ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਪ ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁ ਧਾ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱ ਪ ੜੇ ਖ੍ਰੀ ਦ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਲੋ ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ‌ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖ ਰੀ ਦ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ ਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱ ਖ – ਤ ਕ ਲੀ ਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੱਪਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕ ਲੇ ਸ਼ ਮੁ ਸੀ ਬ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ ਸੀ ਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂ ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ ਰ ਮਾ ਤ ਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁ ਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *