Breaking News

ਜੇ ਨਾੜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 5 ਪੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਵੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਰਡ ਇਕ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਪੱਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕ ਮ ਰ ਦਾ ਦ ਰ ਦ , ਸਾ ਈ ਟਿ ਕਾ ਅਤੇ ਦ ਬੀ ਹੋਈ ਨ ਸ ਦਾ ਦ ਰ ਦ ਅਜਿਹਾ ਦ ਰ ਦ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱ ਠ ਣਾ , ਬੈ ਠ ਣਾ , ਅਤੇ ਖ ੜਾ ਹੋਣਾ ਮੁ ਹਾ ਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਲਾ ਈ ਫ਼ ਸ ਟਾ ਈ ਲ ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਜ ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰ ਮ ਕਾਰ ਕੰ ਪਿ ਊ ਟ ਰ ਵਾਲਾ , ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰ ਦ ਰ ਦ , ਸਾ ਈ ਟਿ ਕਾ , ਅਤੇ ਨ ਸਾ ਦੇ ਦੱ ਬ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿ ਕ ਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ ਕ ਲੀ ਫ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਇ ਲਾ ਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਹਿੰ ਗੀ ਆਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਿ ਹ ਤ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬੁ ਰਾ ਅ ਸ ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦ ਰ ਦ ਨੂੰ ਘ ਟਾ ਉ ਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵ ਧਾ ਉ ਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ ਰ ਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓ ਪ ਰੈ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂ ਰ ਹੋਵਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਿ ਸ ਕ ਚ ਆਈ ਸੋ ਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ ਰ ਕਰੇਗਾ । ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨਾ ਹੈ ।

ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭਿ ਗੋ ਲਵੋ । ਰੋਜ਼ ਇਸਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇ ਟ ਸੇਵਨ ਕਰੋ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉ ਪ ਰੋ ਕ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ । ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨ ਸਾਂ ਦੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਅਤੇ ਸੋ ਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪ ਰਿ ਜਾ ਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀ ਲੈਣੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ।

ਉਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉ ਬਾ ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਵੇਰੇ ਗ ਰ ਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇ ਓ ਪ ਯੋ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨ ਸਾਂ ਦੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਅਤੇ ਸੋ ਜ ਵੀ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ , ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *