Breaking News

ਜੋ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮੋਢੇ ਦਰਦ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਟਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚ-ਰ-ਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਗੁ-ੜ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਇਰਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ੧ ਵਟਾਮਨ b6 ਆਦਿ ਤੱਤ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣੇਗਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੇਗੀ ਸਰੀਰ ਚ ਚੁਸਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *