Breaking News

ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਸਕਾ ਲਵਾ ਦੂ 10 ਔਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਕਤਾ ਲਵਾ ਦੂੰ 10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੂ-ਫ਼ਾ-ਨੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਫ਼ੇਦ ਮੂਸਲੀ,ਸਤਾਵਰ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ । ਤਾਲਮਖਾਣਾ, ਤਾਲਮਿਸਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਰਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ, ਪਰਵਾਲ ਪਿਸਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ

ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾ ਨੂ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਛਾਣ ਕਰ ਗਏ ਸਨ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ,ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ 7009473168 ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *