Breaking News

ਥਕਾਨ-ਅਂਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਇਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਵਿਚ ਭੁਨ ਕੇ ਖਾ ਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸ-ਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ-ਉ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਵੀ ਦੂ-ਰ

ਹੋਵੇਗੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿ-ਸਾ-ਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿ-ਹ-ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੀ

ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ-ਸ਼-ਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਵਿਚ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱ-ਧਾ ਗਲਾਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱ-ਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *