Breaking News

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿ ਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,

ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬੰ-ਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ

ਵਿਚ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿ-ਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗ-ਰ-ਦ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਦਿਲ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉ-ਣਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਜੁ-ਬਾ-ੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸੀ-ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁ-ਰੰ-ਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁ-ਰ-ਘ-ਟ-ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ-ਹੂ-ਲ-ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ,

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ,

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *