Breaking News

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਚ’ ਝੂਲਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰ-ਧਾਂ ਝੂ-ਲ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱ-ਥਾ ਟੇ-ਕ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂ-ਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰ-ਧਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੂ-ਲ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿ-ਕ-ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਠੱਠੀ ਖਲਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਗੁ-ਰ-ਦੁ-ਆ-ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਝੂ-ਲ-ਣੇ ਮਹਿਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀ-ਵਾ-ਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮ-ਨੋ-ਕਾ-ਮ-ਨਾ-ਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ-ਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿ-ਸ-ਰਾ-ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ

ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਿ-ਆ-ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾ-ਲ-ਜੇ ਠੰਢ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਹਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋ ਥੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ-ਲ-ਵ-ਕ-ੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਹੈਕ ਕੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਬ-ਰਾਂ-ਡੇ ਦੇ ਉਪਰ ਖ-ੜ੍ਹਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਝੂ-ਲ-ਦੇ ਹੋਏ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌ-ੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਂਧ ਹਿੱਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ-ਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਝੂ-ਟੇ ਹ-ਜ਼ਾ-ਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਠ ਕੋਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ-ਰੋ-ਵ-ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁ-ਰਾ-ਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੱ-ਥਾ ਟੇ-ਕ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅ-ੜ-ਚ-ਨਾਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *