Breaking News

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ-:ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਖਾਓ। ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾ-ਫੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਰੁ-ਟੀ-ਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ-ਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉ-ਪਾ-ਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹ-ਫ-ਤਿ-ਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੌਂ-ਚਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ-:ਭੋਜਨ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੌਂ-ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ-:ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੱਪ ਉ-ਬ-ਲ-ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਦਾ ਨਿ-ਯ-ਮ-ਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ-:ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇ-ਲੈ-ਕ-ਟ੍ਰੋ-ਲਾ-ਈ-ਟ-ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਖੰ-ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨ-ਕ-ਲੀ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊ-ਰ-ਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਕਸਰਤ-:ਗੇਂਦ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੇਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੇਂਦ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਵਾਰ ਕਰੋ।

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ-:ਸ਼ਹਿਦ ਇਕ ਗੁੰ-ਝ-ਲ-ਦਾ-ਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੋ-ਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ‘ਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰ-ਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚ-ਪਾ-ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖੋ।

ਲੈਮਨ ਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਓਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁੱ-ਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੈ-ਨਾ-ਈ-ਨ ਨਾਮਕ ਅ-ਮੀ-ਨੋ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ-ਰਾ-ਮ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਰਸਾਇਣ ਛੱ-ਡ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ-ਖ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰਢਿੱ-ਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾ-ਗਿੰ-ਗ ਜਾਂ ਸੈ-ਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ-ਗਿੰ-ਗ ‘ਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰ-ਫ-ਤਾ-ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਢਿੱ-ਡ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *