Breaking News

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ – 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ‌- ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ , ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜ ਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਗੂ-ੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨੀਂਦ ਨਾ

ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱ-ਖ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਵਧਦੀ ਹੈ.ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ.ਜਾਣਗੀਆਂ

ਨਵੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਟਾਪਾ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਪੇਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੀਂਦ ਕੱ-ਟ-ਦਾ ਕਾਰਨ ਤ-ਣਾ-ਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਮ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ.ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ-ਮਾ-ਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂ-ਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਖਪੁਸ਼ਪੀ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਉ-ਪਾ-ਅ ਹੈ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਦੂ-ਰਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰ-ਖ-ਪੁ-ਸ਼-ਪੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਗੂ-ੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂਪੰਜ ਗਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਚੋਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂ-ਦ ਆਵੇਗੀ.ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਸੌ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਉ-ਪਾ-ਅ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹਿਣਾ ਦਸ ਗਰਾਮ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਸ਼-ਕ-ਤੀ

ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਲਸੀ ਤੁਲਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂ-ਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ .ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *