Breaking News

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਖਾਸ ਕ ਰ ਕੇ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀ-ੜ੍ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ

ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਦੋ ਸੌਫ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਕਾ-ੜ-ਨੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾ ਸਭ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱ-ਡ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਲੋਕ

ਛੱਡ ਕੇ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡਰਿੰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ-ਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਗਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9888031355 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤ-ਲ-ਵੰ-ਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *