Breaking News

ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਨ ਦਰਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖ-ਤ-ਮ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗ.ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ

ਜ-ਲ-ਣ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਦਾ ਸੰ-ਕ-ਰ-ਮ-ਣ ਵੀ ਯੂ-ਰਿ-ਨ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜਾਂ

ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਛਾਨ ਲੇਨਾ ਹੈਂ.ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱ-ਟ ਲਓ ਇਸ

ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਜ-ਲ-ਣ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ

ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਓ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ-ਲ-ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.

Check Also

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ,ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2024 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *