Breaking News

ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ-ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ,

ਲੱਗਦੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੈਲਦੀ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਟਿ-ਕ ਹੁੰਦੀ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ,

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 8180999809 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਸ਼ਤਾਵਰ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ, ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ

ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ

ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਸਹੀ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛਾ-ਹੀ-ਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਠੀਕ

ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,

Check Also

21 May Love Rashifal: ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੇਖ Love Horoscope: ਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *