Breaking News

ਮਰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ,ਮਰਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਏ ਅ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੰਗ ਓਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ, ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ-ਆ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪ੍-ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਬ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਸਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਕ, ਨਿ-ਖਾ-ਰ-ਦੇ ਹਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਬ-ਰ-ਬੇ-ਸ-ਕੇ-ਫੋ-ਲੀ-ਅ-ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ

ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੇ-ਅ-ਰ-ਨੈੱ-ਸ ਕਰੀਮ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੇ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ

ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Check Also

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ,ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2024 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *