Breaking News

ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੋਸੇ, ਕਚੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋ-ਮੋ-ਜ਼ ਸਭ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ-ਨੈ-ਕ-ਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੈ-ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।ਮੈਦੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ। ਮੈਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਛਿਲਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂ-ਜੋ-ਇ-ਲ ਪ-ਰ-ਆ-ਕ-ਸਾ-ਈ-ਡ ਨਾਲ ਬਲੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਟੈ-ਕ-ਸ-ਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰਿ-ਫਾ-ਇੰ-ਡ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ-ਲਾ-ਈ-ਸੈ-ਮਿ-ਕ ਇੰ-ਡੈ-ਕ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈ-ਦੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈ-ਨ-ਕ੍-ਰੀ-ਅ-ਸ ਦੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਂਦਾ-:ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੂ-ਨ ‘ਚ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾ-ਈ-ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰਾ-ਈ-ਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਟੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ-:ਮੈਦਾ ਪੇਟ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਡਾ-ਇ-ਟ-ਰੀ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ-ਲੂ-ਟ-ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨ-ਰ-ਮ ਬਣਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-:ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿਸਟਮ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Check Also

21 May Love Rashifal: ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੇਖ Love Horoscope: ਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *