Breaking News

ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਜੂ-35 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਇਹ 3 ਚਮਚ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਤ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਬਹੁਤ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ,ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾ ਪੰਜ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਮੇਥੀਦਾਣਾ ਵਾਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਿਆ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਹੈ ਇਹ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਗੁਟਨਿਆ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ਼-ਨ

ਨਾਲ ਸੰ-ਬ-ਸ-ਧਿ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਹੈ ਕ-ਬ-ਜ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱ-ਟੀ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਵਾਇਣ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਜਵਾਇਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈ-ਟਾ-ਬੌ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਬੂ-ਸ-ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰ-ਮ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਿ-ਗ-ਲਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ 100ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ 250ਗ੍ਰਾਮ

ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ-ੜਾ-ਈ ਨੂੰ ਚੁਲੇ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਕੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੰ-ਨ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਔ-ਸ਼-ਧੀ-ਆ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੁਨਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਿਪ-ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੂਰਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਵੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਮਲ ਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ

ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸੰ-ਚਾ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਕਫ ਜੰ-ਮਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ-ਲ-ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੂਰਨ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਲੋਕ ਨ-ਸਾਂ ਵੀ ਖੁਲ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *