Breaking News

ਰੱਬ ਦੇ 9 ਸੰਕੇਤ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱ ਖ – ਸੁੱ ਖ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰ ਗ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਉ ਤਾ ਰ ਚ ੜਾ ਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮ ਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।

ਉਹ ਕਿ ਹ ੜੇ – ਕਿ ਹ ੜੇ ਸੰ ਕੇ ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ । ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰ ਕੇ ਤ ਸੁ ਪ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ ਗ ਵਾ ਨ ਦੇ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਹੋਣੇ । ਪੂ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ ਹੋਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਭ ਗ ਵਾ ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ।

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ ਲਾ ਈ ਧੂ ਫ਼ ਦਾ ਭ ਗ ਵਾ ਨ ਦੀ ਮੂ ਰ ਤੀ ਜਾ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਭ ਗ ਵਾ ਨ ਨੂੰ ਚ ੜਾ ਏ ਹੋਏ ਫੁਲ , ਪ੍ਰ ਸ਼ਾ ਦ , ਪ ਤਾ ਸਿ ਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਡਿਗਨਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਛੋ ਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ । ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਵੇਰੇ ਤ ੜ ਕ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗਾਂ , ਸਾ ਧੂ ,ਸੰਤ ,ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ ਰ ਸ਼ ਨ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ ਸੀ ਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤ ੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ,ਦੁੱਧ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਡੀ ਆਂ ਵੇਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸੰ ਕੇ ਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਰ ਥਿ ਕ ਤੰ ਗੀ ਦੂ ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੰ ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਕੀ ੜੀ ਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋ ਲ਼ਾ ਦੇ ਦਾ ਣੇ ਹਨ

ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰ ਥਿ ਕ ਹਾ ਲ ਤ ਹੁਣ ਸੁ ਧਾ ਰ ਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ । ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਵੀ ।

Check Also

21 May Love Rashifal: ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੇਖ Love Horoscope: ਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *