Breaking News

ਲਸਣ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਪੋਸਟ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲ-ਸ-ਣ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵ ਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਣ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰ-ਮੇ-ਵਾ-ਰੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱ-ਲ-ਦੇ ਜਾ

ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਾਣਾ ਪ-ਸੰ-ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਨਾ ਕਾਰਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ-ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ, ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ, ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ ਫੰ-ਗ-ਲ ਐਂ-ਟੀ ਐਂ-ਟੀ ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ

ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚ-ਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

Check Also

20 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਸ਼ੀਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *