Breaking News

ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾਕੁਝ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ

ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਢਾਈ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਥਰੀ ਨਹੀ ਬਣਦੀ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਚੱਮਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਵੇਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੋ-ਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਜੂਨ ਆਰ ਕੇਆਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *