Breaking News

ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਯੋ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੱਢਕੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵ-ਰ-ਤ-ਣ ਦਾ ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰ-ਦਾਂ ਜੇਕਰ ਧੁੰ-ਨੀ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,

ਸਰੋ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾ-ਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁ-ਖ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਯੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਟੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ

Check Also

19 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ-ਨੰਬਰ

ਮੇਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *