Breaking News

ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਿ-ਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਮੈਥਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਂ-ਡੇ ਵਿਚ ਸਾਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇ-ਡ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ

ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲ-ਸ-ਣ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋ-ਟ-ਨਾ ਹੈ ਸਾਗ ਘੋ-ਟ-ਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘੋ-ਟ-ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨਾਲ ਘੋਟ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਗੋਲਾ 4,ਚਮਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭਾ-ਅ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ

5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤ-ੜ-ਕੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ-ਆ-ਜ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਰਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲ-ਸ-ਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *