Breaking News

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁੜਵਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰੋ ਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਡਾ ਈ ਟ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਵਾ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੌਂਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਲ ਕੇ ਸਮੇਤ ਜੌਂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਲ ਜਰੂਰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਪਪੀਤਾ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *