Breaking News

ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਮਕਾਓ ਆਪਣੀ ਟਾਇਲਟ-ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾ-ਇ-ਲ-ਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬ-ਣਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ-ਕਿੰ-ਗ ਸੋਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਢਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਪ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾ-ਈ-ਟ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਢ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਐ-ਸਿ-ਡ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫ਼-ਰ-ਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਫ ਜ-ਮਾ-ਉ-ਣ ਵਾਲੇ ਆ-ਈ-ਸ ਕਿ-ਊ-ਬ ਵਾਲੀ ਟ੍ਏ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੌ-ਰ-ਸ ਟਿਕੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ flash ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *