Breaking News

ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਦ

ਗ-ਠੀ-ਆ ਦਮਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ ਅੱਠ ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ-ਚਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕ-ਮੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ

ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪਿੰਨ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨ-ਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਤ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਨਜ਼ਲੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9914722714ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *