Breaking News

ਸੌਂਫ ਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਓ-ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੌਂਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਵੇ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸੋਫ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੂ-ਰ-ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁ-ਨ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਨੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਣੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਫ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ

ਜ-ਲ-ਣ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ-ਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਰੋਜ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂ-ਨੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ-ਰੱ-ਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਫ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *