Breaking News

ਹਰਨੀਆਂ ਰੋਗ 100% ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ

ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇ ਸਦਾ ਨ ਤੀ ਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਗ਼ ਲ ਤ ਖਾ ਣ – ਪੀ ਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਰੋ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋ ਗ ਹੈ ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਰੋ ਗ । ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਰੋ ਗ ਉਸ ਸਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੇਟ ਦੀ ਮਾ ਸ ਪੇ ਸ਼ੀ ਆਂ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਤ ੜੀ ਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਰੋ ਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦੇ ਰੋ ਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ । ਵੱ ਖ – ਵੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਤੇ ਹ ਮ ਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਰੋ ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਚ ਦ ਰ ਦ ਰਹਿਣਾ , ਮੋ ਟਾ ਪਾ , ਦ ਰ ਦ ਨਾਲ ਪੇਟ ਚ ਸੋ ਜ ਆ ਜਾਣੀ ਆਦਿ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋ ਗ ਸਿਰਫ ਓ ਪ ਰੈ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋ ਗ ਹੈ ।

ਪਰ ਦੋਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੁ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਓ ਪ ਰੈ ਸ਼ ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਰੋ ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੋ ਹ ਰ ਡ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਹਿੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਅ ਬਲਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਪ ਖ ੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਗਿ ਰ ਰੋ ਹੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਡਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਸ ਰ ਣਾ ਇ 50 ਗ੍ਰਾਮ,

ਸੌਂਫ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸੁ ਕੇ ਫੁੱਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਵੱਡੀ ਇ ਲੈ ਚੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੁੰ ਡ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਵੱਡੀ ਇ ਲੈ ਚੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਘਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੰ ਖ ਭ ਸ ਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੰ ਬਾ ਭ ਸ ਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ , ਠੀਕਰੀ ਨ ਸਾ ਦ ਰ , ਚਾਂਦੀ ਭ ਸ ਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ।

ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦ ਵਾ ਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ।ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦ ਵਾ ਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹ ਰ ਨੀ ਆ ਦੀ ਦਿਕਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਓ ਪ ਰੈ ਸ਼ ਨ ਕਰਵਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ , ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *