Breaking News

17 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਮਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ – ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਔਲਾਦ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਲੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ । ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਰਹੇਗਾ । ਧੈਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ । ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ । ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ – ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਹਿਨ – ਸਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਜ ਰਹਾਂਗੇ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ । ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਸਵਾਸਥ‍ਯ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੇਗੀ । ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ । ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ । ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ । ਮਾਤੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ । ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ – ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਹਿਨ – ਸਹਨ ਕਸ਼ਟਮਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ । ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਹੋਣਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿਡਚਿੜਾਪਨ ਰਹੇਗਾ । ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਕਿਸੇ ਜੱਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ – ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਰਹੇਗਾ । ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਥਕੇਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਰਹੇਗੀ । ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਲੋਂ ਪਰਿਪੂਰਣ ਰਹਾਂਗੇ । ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਖਰਚ ਵਧਣਗੇ । ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ – ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਲੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ । ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਭੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਲੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ – ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ । ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ । ਕੁਟੁੰਬ – ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ । ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧਾਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਭਾਗ – ਦੋੜ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ । ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਕਸ਼ਣੇ ਰੁਸ਼ਟਾ – ਕਸ਼ਣੇ ਤੁਸ਼ਟਾ ਦੀ ਮਨ:ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ । ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ – ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ । ਕ੍ਰੋਧ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ । ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਭਾਵ ਰਹਾਂਗੇ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨਿਧਿਅ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੇ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ – ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਰਹਾਂਗੇ । ਕੁਟੁੰਬ – ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ । ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ । ਧੈਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਨੌਕਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਕਸ਼ਣੇ ਰੁਸ਼ਟਾ – ਕਸ਼ਣੇ ਤੁਸ਼ਟਾ ਦੀ ਮਨ:ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ । ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੇਗੀ ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ – ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰਾਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ । ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਰਹੇਗਾ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਰਹੇਗੀ । ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੌੰਮਿਅਤਾ ਰਹੇਗੀ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ । ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ । ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ – ਰਹਿਨ – ਸਹਨ ਕਸ਼ਟਮਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਸੰਇ ਰਹੇ । ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਰਹੇਗੀ । ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣਗੇ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਲੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਨ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਰਹਾਂਗੇ । ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਰਹੇਗਾ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਥਕੇਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਰਹੇਗੀ । ਸਵਾਸਥ‍ਯ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ , ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ । ਆਤਮਸੰਇ ਰਹੇ । ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਤੀਰੇਕ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 15 ਜੁਲਾਈ: ਮੇਖ, ਕੰਨਿਆ, ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਮੇਖ – ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਰੰਗੀਨ ਦਿਨ. ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਬੱਚਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *