Breaking News

60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਏਨਾ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਲਗਤਾਰ ਪ੍ਰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨਾਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਕਣਕ ਮੌਠ ਰਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸੋ-ਇ-ਆ-ਬੀ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਆਨਾਜ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਵਜਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋ-ਗ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਓ-ਲਿ-ਵ ਓ-ਇ-ਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਦਹੀਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ-ਕਿ-ਨ ਦੀ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਧੋਅ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਤੇ

ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੇ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੱ-ਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 4 ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਵੱਸਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਰੋਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇਕ ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਬਰੋਕਲੀ ਖਾਓ ਬ-ਰੋ-ਕ-ਲੀ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-c ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸਿਜਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਗੂਰ ਜਰੂਰ ਖਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *