Breaking News

75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ 25 ਦੀ ਫੁਰਤੀ

ਲੌਂਗ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ,ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਲੌਂ ਗ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋ-ਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਲਓ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਤੋੜੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੌਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਾੳੁਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਲੋਂਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫ-ਰ-ਲੌਂ-ਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਵੀ ਆ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੌਂਗ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋ ਲੌਂਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਲੌਂਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਸ਼ੀ-ਲ ਦੋ ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆ ਜਾਣਗੇ,ਸੱਤ ਜੇਕਰ ਲੌਂਗ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ,ਇਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਬਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ-ਵਾਂ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *